Maatregelen Coronavirus COVID-19

03 maart 2020

Update 23 maart:

KNBSB: Het honkbal- en softbalseizoen 2020 staat voor de deur. De voorbereidingsperiode van alle teams zou nu in volle gang moeten zijn. Echter, de wereld is op dit moment in de greep van het coronavirus en Nederland niet in het minst. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Alle sportaccommodaties zijn gesloten, alle sportactiviteiten zijn uitgesteld en dus liggen alle sportverenigingen stil. De overheid heeft besloten dat tot en met maandag 6 april niet mag worden getraind of gespeeld. De vraag is of maatregelen na die tijd aanhouden en/of wellicht worden aangescherpt. Dit is direct van invloed op ons maatschappelijk functioneren en, als (bescheiden) onderdeel daarvan, dus ook op onze honkbal- en softbalcompetities.

Gesloten klassen

De competitieprogramma’s voor de gesloten klassen zijn al geruime tijd bekend. Daarin staat de start van de Honkbal Hoofdklasse gepland op donderdag 16 april, van de Honkbal Overgangsklasse op vrijdag 3 april en van de Softbal Dames Golden en Silver League op zaterdag 18 april.

Open klassen

De afdeling Competitiezaken heeft de competitieprogramma’s van de open klassen vrijdag 13 maart via Sportlink Club en de KNBSB-website gepubliceerd. Vanaf dat moment hebben de wedstrijdsecretariaten van de thuisverenigingen 10 dagen de tijd gehad om de aanvangstijden van de competitiewedstrijden eenzijdig (zonder overleg met de tegenstander) te wijzigen. In deze periode zijn die wedstrijden daardoor nog niet zichtbaar geweest in de KNBSB Competitie-app.

Later vandaag, 23 maart 2020, publiceert Competitiezaken alle wedstrijden in de KNBSB Competitie-app. De competities van de open klassen starten in de week van 6 april.

Benodigde voorbereidingstijd voor start competities

De KNBSB houdt voor de start van onze competities altijd rekening met een voorbereidingstijd van circa drie weken die de selecties/teams nodig hebben om wedstrijdfit te worden en verantwoord aan het seizoen te kunnen beginnen. Dat betekent dat de honkbal- en softbalcompetities niet direct kunnen starten als de overheid de sport weer vrijgeeft, na 6 april of welk ander moment daarna.

Wedstrijden eerste competitieweken afgelast

Met bovenstaande rekening houdend betekent dit dat de geplande wedstrijden tot en met maandag 27 april worden afgelast en in Sportlink de status “afgelast door bond” toegewezen krijgen, zodat dit ook voor iedereen zichtbaar wordt in de KNBSB Competitie-app en op de KNBSB-site.

Scenario’s

De KNBSB houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus uiteraard nauwlettend in de gaten. De afdeling Competitiezaken werkt momenteel aan scenario’s hoe de ‘afgelaste’ competitiewedstrijden in te halen óf de competities een andere vorm te geven na de periode dat de overheid de sport weer vrijgeeft. Vanwege de onzekerheid en onduidelijkheid, is het erg lastig daar nu al iets concreets over te zeggen.

Informeren van onze leden

De bovenstaande informatie wordt vandaag via de communicatiekanalen van de KNBSB verspreid om al onze leden te informeren. We verzoeken u deze informatie ook binnen uw vereniging te delen, zodat we er gezamenlijk voor zorgen dat al onze leden zijn geïnformeerd.

Sport.Gouda: Vanuit het crisisteam van de gemeente en de gebiedsregisseur ontvangen wij berichten dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de buitensportaccommodaties door de plaatselijke jeugd.

Let op: verboden toegang op het sportcomplex.

Een afgesloten sportpark is verboden terrein. Dit betekent dat je het complex niet mag betreden. Betreding is strafbaar. In overleg met gemeente en de politie zal hier ook de komende tijd op gehandhaafd worden.

Zoals eerder gemeld zijn alle activiteiten tot nader order gestaakt. Tot nader order betekent dat het complex gesloten is voor onbevoegden. Dit houdt in dat er GEEN bezoekers - lid of geen lid - op het park mogen komen. Er mag dus NIET gesport worden!

Wij hebben de afgelopen dagen geconstateerd dat zich grote groepen op het veld bevinden. Dit is NIET de bedoeling. Daarom willen we jullie er nogmaals op wijzen, dat het betreden van een afgesloten sportpark strafbaar is.

Wij hopen op jullie medewerking zodat we met zijn allen het coronavirus zo snel mogelijk de wereld uit hebben.


Update 16 maart: De eerder aangekondigde maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, zijn verlengd tot en met 6 april. Het kabinet heeft 15 maart tevens bekendgemaakt dat alle sportclubs in Nederland dicht moeten. Dat geldt dus voor alle sportaccommodaties. Het advies van de KNBSB is om hier uiteraard gehoor aan te geven, alles te sluiten en ook niet collectief te trainen. Het bestuur van The Braves neemt dit advies over.


Donderdag 12 maart 2020:

Het bestuur van The Braves heeft besloten het advies van de KNBSB over te nemen en alle oefenwedstrijden tot 31 maart a.s. niet door te laten gaan.

Dit geldt voor zowel de thuis- als de uitwedstrijden.