Contributie

Inning Contributie via ClubCollect

De inning van de contributie verloopt via ClubCollect. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Nieuwe leden ontvangen het betaalverzoek nadat het Aanmeldingsformulier is verwerkt.

Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen of om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht.

Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. Mocht je vragen of problemen hebben over de contributie neem dan contact op met de penningmeester.